امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | 2024,07,21
IRANCCHP IRANCCHP IRANCCHP
ad

کارگاههای آموزشی

۱) دوره آموزشی

موضوع : ریسک حوادث در نیروگاه های مقیاس کوچک و روش های مدیریت آن (بیمه دی)

زمان برگزاری : دوشنبه مرخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲

۲) دوره آموزشی

موضوع : آشنایی با مفاد قرارداد خرید تضمینی فروش برق برنامه ششم توسعه و تفاوت ها با مفاد قرارداد پیشین

زمان : شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴ الی ۱۸

۳) دوره آموزشی

موضوع : تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری: چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴

۴) دوره آموزشی

موضوع: نیروگاه های مقیاس کوچک، مشکلات و چشم اندازها

زمان برگزاری: شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴

۵) دوره آموزشی

موضوع: تامین برق رمز ارزها، ضوابط موجود و چشم اندازها

زمان برگزاری: یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴

۶) دوره آموزشی

موضوع : بورس انرژی ، سازوکار فروش مستقیم برق

زمان : چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱

۷) دوره آموزشی

موضوع: نیروگاه های مقیاس کوچک ، بهره برداری و مسائل قراردادی(پرسش های متداول)

زمان برگزاری: یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱

۸) دوره آموزشی

موضوع: ریسک حوادث در نیروگاه های مقیاس کوچک و روش های مدیریت آن (بیمه ایران )

زمان برگزاری: پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۸ (جلسه اول)

۹) دوره آموزشی

موضوع : موضوع: ریسک حوادث در نیروگاه های مقیاس کوچک و روش های مدیریت آن (بیمه ایران )

زمان برگزاری : سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷ (جلسه دوم)

۱۰) دوره آموزشی

موضوع : آشنایی با روغن های روانکاری و موتورهای گازسوز

زمان: یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو ,حرارت و برودت ایران , انجمن CHP ایران ( Irancchp.ir ) می باشد.