امروز : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | 2024,07,21
IRANCCHP IRANCCHP IRANCCHP
ad

شرایط عضویت

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی صنایع و معاون و کشاورزی ( داشتن این کارت برای داشتن حق رای الزامی است تا زمان دریافت کارت میتوانید بعنوان عضو ناظر بدون داشتن حق از خدمات انجمن بهره مند گردید )

ج- دارا بودن پروانه احداث ( شرکتهای دارای موافقت نامه به عنوان عضو ناظر بدون داشتن حق رای در مجمع عمومی سالانه از خدمات انجمن بهره مند میگردند)

د- دارا بودن مستند دال بر فروش برق به توانیر( در صورت به بهره برداری نرسیدن نیروگاه به عنوان عضو ناظر بدون داشتن حق رای در مجمع عمومی از خدمات انجمن بهره مند میگردند )

ه- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

و- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

ردیف

وضعیت نیروگاه

مبلغ حق ورودیه

حق عضویت سالیانه

۱

در مرحله بهره برداری

سی میلیون ریال

به ازای هر سهم ( هر ۱۰ مگا وات )

بیست میلیون ریال (تا سقف ۳ سهم)

۲

دارای پروانه احداث (تا قبل از بهره-

برداری به عنوان عضو ناظر)

پانزده میلیون ریال

ده میلیون ریال

۳

دارای موافقت نامه احداث (تا قبل از

بهرهبرداری به عنوان عضو ناظر)

پنج میلیون ریال

پنج میلیون ریال

مبالغ حق عضویت در سالهای آتی بر اساس آخرین مجوز اخذ شده دریافت میگردد و در صورت به بهره برداری رسیدن نیروگاه و اخذ کارت بازرگانی عضو ناظر به عضو اصلی تغییر وضعیت میابد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو ,حرارت و برودت ایران , انجمن CHP ایران ( Irancchp.ir ) می باشد.